Onze woonplaats Weesp een wonderschoon stadje net onder Amsterdam met een geweldige historische geschiedenis met zowel oude als nieuwe gebouwen, natuur, water en schitterende rijksmonumenten. Ik hou er zo nu en dan van om lekker een rondje door de stad te lopen. Zo ook rond deze tijd waar het vroeg donker en koud is, weinig mensen op straat wat veel mogelijkheden biedt om lekker vrij te fotograferen. Weespers kennen het fenomeen wel genaamd de Vuurlinie huisjes. De historie van deze huisjes gaan terug tot net na 1672 toen Weesp belegerd is door de fransen. Weesp besloot vier bastions extra te bouwen en vanuit de vesting Weesp moest men vrij met kanonnen op een naderende vijand kunnen schieten. Om die reden mocht er niet in het schootsveld worden gebouwd. Omdat de stad groeide, was er wel behoefte aan uitbreiding. Het stadsbestuur besloot toch om woningen buiten de vesting te bouwen tegenover de bastions. Dat worden de voor Weesp karakteristieke Vuurlinie huisjes. Ze stonden letterlijk in de vuurlinie. Wel zijn ze van hout, zodat ze makkelijk platgebrand konden worden wanneer de vijand aan de grens van de stad zou staan.

Tegenwoordig zijn deze huisjes aan de buitenkant nog steeds zoals vroeger, maar binnen zijn veel huisjes gemoderniseerd. Alle huisjes zijn ook aangemerkt als Rijksmonument zodat ze ondersteund worden door het rijk en voor de toekomst behouden kunnen blijven.

Meer foto’s van het verlichte Weesp bekijk het volledige fotoalbum.