POP-UP MUSEUM
OF ADOPTION 2019

Vorig jaar hebben wij jullie geïnformeerd over ons bezoek aan Rodrigo van Rutte en zijn Pop Up Museum of Adoption in Den Haag. Ook dit jaar heeft hij het pop-up museum weer weten op te bouwen. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid het dit jaar te bezoeken maar in onze gedachte en via dit bericht steunen wij hem voor de volle 200%.

Zowel Juul als ik vinden het heel belangrijk dat ook binnen onze adoptieprocedure het Haags Adoptieverdrag van 1993 wordt gevolgd. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een interlandelijke adoptie plaatsvindt waar het kind bij gebaat is en tevens de fundamentele rechten van het kind worden gerespecteerd. Dit stelt ons als toekomstige adoptie ouders ook in staat om ons adoptiekindje in de toekomst, waar mogelijk, veel beter in te lichten over zijn of haar roots.

Mede daarom vinden we de energie en tijd welke Rodrigo stopt in dit nu terugkerende project geweldig en wij hopen dan ook van harte dat velen van jullie dit bericht delen en dat er ook mensen zijn die het pop-up museum in Den Haag op het Spui 70 (Atrium) bezoeken.

Alle informatie over het Pop-Up Museum of Adoption is te vinden in het bijgevoegde persbericht.