Na het voorbereiden van het eerste gesprek, door het schrijven van onder andere een levensloop én het invullen van de special needs-lijst, was het zover. Op 28 november heeft het eerste gesprek van het gezinsonderzoek bij ons thuis plaatsgevonden.

De raadsonderzoeker stond om 13:00 uur voor de deur. We zijn gestart met een korte kennismaking. Daarna zijn we over gegaan op het bespreken van de special needs-lijst en onze invulling daarvan. Op verschillende plekken heeft de raadsonderzoeker ons een aantal punten ter overweging meegegeven. Het was een goed gesprek, maar ook intensief. Aan het einde van het gesprek hebben we een afspraak gemaakt voor het tweede gesprek.

Afgelopen woensdag werden we verwacht op het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming in Haarlem. Onze raadsonderzoeker complimenteerde ons met de documenten die tijden het tweede gesprek op de agenda stonden. Tegen alle verwachtingen in, wilde de raadsonderzoeker ook de onderwerpen van het derde gesprek aan bod laten komen. Normaal gesproken gebeurd dit niet en vinden er echt drie aparte gesprekken plaats. In onze situatie is er een uitzondering gemaakt, vanwege de volledige, concrete en heldere wijze waarop wij alle documenten hebben aangeleverd. Toch fijn!

We hebben tijdens het gesprek van afgelopen woensdag ook kort gesproken over Nederlandse adoptie. We hebben daarover een document van de raadsonderzoeker ontvangen, waardoor we meer informatie hierover hebben en concrete vragen kunnen stellen en/of aan kunnen geven dat we ook voor Nederlandse adoptie open staan. Het gaat om een aparte procedure, die naast de buitenlandse procedure mag lopen.

Aan het einde heeft de raadsonderzoeker aangegeven dat zij ons rapport gaat schrijven. Dit rapport moet, tijdens een overleg, ook voorgelegd worden aan het team. Zodra dat overleg heeft plaatsgevonden, hebben we een conference-call met onze raadsonderzoeker om eventuele vragen te beantwoorden en te kunnen stellen.

Al met al gaat het gezinsonderzoek onverwacht snel!