Zoals jullie in het voorgaande bericht hebben kunnen lezen, maakt een medische keuring ook onderdeel uit van het traject. Vorige week hebben we contact gezocht met een keuringscentrum en een afspraak gemaakt voor vandaag. De keuring zelf is uitgevoerd door een onafhankelijke arts, welke ook BIG geregistreerd is. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over dat wat een zorgverlener kan/mag.

Oogtest

We waren ruim op tijd op de locatie en konden ook vrij snel bij de arts naar binnen. We hebben een document in moeten vullen, welke de arts gebruikt als naslagwerk. Zijn eigen bevindingen heeft hij ook genoteerd op dit formulier. Denk hierbij aan gegevens over bloeddruk en hartslag. Ook hebben we een oogtest ondergaan aan de hand van rondjes met openingen. Deze test kennen jullie wellicht vanuit de schoolarts of je eigen opticien. Daarnaast zijn er nog wat andere testjes in het kader van neurologie en functie van rug en knieën gedaan. Tot slot is er, aan de hand van checklist welke is uitgegeven door KNMG, een aantal vragen op ons afgevuurd.

Aan de hand van de testjes en de vragen is het formulier ingevuld, welke wij moeten terugsturen naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het resultaat luidt:

“Ik maak op basis hiervan de inschatting dat deze persoon wel een (buitenlands) adoptiekind kan verzorgen, opvoeden en begeleiden tot volwassenheid (voor zover dat nu te voorzien is).”

 Kortom: We zijn medisch goedgekeurd!

De formulieren hebben we zojuist ook verstuurd naar de RvdK. Nu is het wachten op de uitnodiging van de RvdK voor de gesprekken.