Het is al even terug dat we een bericht hebben geplaatst. Er was weinig nieuws en daarnaast hebben we afgelopen week genoten van een korte vakantie op Terschelling.

Is er in de tussentijd dan helemaal niets gebeurd? Ja, toch wel en daarom ook dit bericht.

In navolging op de laatste bijeenkomst, hebben we op 18 juli bericht ontvangen dat onze gegevens zijn doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Dat betekende dat we weer een stap verder waren. Nu was het wachten op berichtgeving van de Raad voor de Kinderbescherming. Overigens werkt de Raad in deze per regio en zijn onze gegevens opgestuurd naar regio Haarlem.

Op 4 augustus, de dag voordat we naar Terschelling vertrokken, ontvingen wij bericht van de Raad. Gelukkig! Onze gegevens zijn daar goed aangekomen. De brief is uiteraard formeel met teksten als “U heeft de minister voor Rechtsbescherming om toestemming gevraagd…” en “De Raad voor de Kinderbescherming stelt daarom een onderzoek in…”

Om het onderzoek (gezinsonderzoek) te kunnen starten, is er een medische verklaring nodig. Deze verklaring mogen wij uiteraard niet zelf invullen, maar moet door een arts worden ingevuld. Deze verklaring kan/mag pas worden ingevuld na een medische keuring en deze keuring mag niet door de eigen huisarts of andere medisch specialist worden ingevuld waar wij bekend mee zijn. De verklaring moet binnen 4 weken worden geretourneerd. Door onze week vakantie hebben we dus nog 3 weken, maar dat moet goedkomen.

Naast de medische verklaring, verzoekt de Raad ook de Justitiële Informatiedienst om informatie over ons te verstrekken. Bij deze dienst is informatie bekend, wanneer je als verdachte of veroordeelde in aanraking bent geweest met Justitie. De Justitiële Informatiedienst levert dan een uittreksel uit het Justitieel Documentatie Register, ofwel een strafblad.

Wanneer de Raad de medische verklaring heeft ontvangen én informatie heeft ingewonnen bij de Justitiële Informatiedienst, kan het gezinsonderzoek daadwerkelijk van start gaan. Een medewerker van de Raad nodigt ons dan uit voor de gesprekken.