De vijfde bijeenkomst – weer een stap dichterbij

Afgelopen donderdag stond de vijfde en tevens laatste bijeenkomst van de wettelijk verplichte reeks op het programma. We hebben eerst met elkaar teruggekeken op de vorige bijeenkomst en wat we in de tussenliggende periode hebben gedaan in het kader van adoptie.

Deze laatste bijeenkomst stond in het teken van de nog te doorlopen stappen in het proces. Een van de stappen, die nu nog niet binnen handbereik ligt, is de match. Dit is het moment waar iedere aspirant-adoptieouder op wacht.

In het kader van die match, hebben we met de groep een matchingsoefening gedaan. Hierbij kregen we per aanvrager (koppel of alleen-aanvrager) een kaartje met een voorstel. Dit voorstel moesten we vervolgens matchen aan een van de andere aanvragers. Niet uit de losse pols, maar op basis van wensen en grenzen die we tijdens de vierde bijeenkomst hebben aangegeven. Op basis van deze oefening is er nu weer wat meer kennis en bagage. Zo weten we nu ook dat het niet direct een match hoeft te zijn, wanneer er contact wordt opgenomen door de vergunninghouder. Het kan ook een polsing zijn. Dit houdt in dat er een mogelijke match is, maar waar een of meerdere aspecten niet binnen de gestelde kaders van de aspirant-adoptieouder(s) passen. Het zijn over het algemeen wel aspecten waar de Raad voor de Kinderbescherming toestemming voor moet hebben gegeven. Zowel bij een directe match als een polsing heb je ‘bedenktijd’, omdat je soms nog wat wilt uitzoeken op medisch gebied.

Na een korte pauze hebben we allerhande vragen kunnen stellen aan de hand van de processtappen. Alle processtappen kun je hier teruglezen. Tijdens het doorlopen van de processtappen, is ook adoptie uit Nederland aan de orde gekomen. Nederlandse adoptie mag parallel lopen aan buitenlandse adoptie. Per jaar worden er zo’n 15 tot 20 kinderen, die in Nederland geboren zijn, via adoptie worden opgenomen in Nederlandse gezinnen. Wij staan zeker open voor Nederlandse adoptie en gaan dit ook aangeven in onze gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming.

Na afloop van de bijeenkomst hebben we met de groep contactgegevens uitgewisseld. Leuk om elkaar op de hoogte te houden, maar ook om elkaar te kunnen steunen waar nodig.

De volgende stap voor ons is het voeren van gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming, in het kader van het gezinsonderzoek. Dit wordt vanuit de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) in gang gezet, omdat zij bij de Raad aangeven dat wij alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Vervolgens ontvangen we van SAV bericht dat onze gegevens zijn doorgestuurd, waarna we een brief van de Raad ontvangen. Er volgen in elk geval 3 gesprekken van elk ongeveer 2-2,5 uur met de Raad. Voor de Nederlandse adoptie vindt nog een extra gesprek plaats.

Als alles loopt zoals gepland en verwacht, hebben wij onze gezinsonderzoek in het 4ekwartaal van dit jaar. Mocht alles goed lopen, dan is de verwachting dat eind dit jaar onze beginseltoestemming op de mat valt. Daarna kunnen we ons inschrijven bij een vergunninghouder.

Weer een stap dichterbij!