Voorbereiden op de tweede bijeenkomst

De eerste bijeenkomst lijkt alweer lang geleden, maar het is nog niet eens een week terug. Tóch zijn we ook alweer bezig onszelf voor te bereiden op de tweede bijeenkomst. Net als bij de eerste bijeenkomst, wordt ook hier verwacht dat we ons zelf voorbereiden door een flink deel te lezen uit het handboek. De tweede bijeenkomst staat in het teken van het vormen van het gezin.

In de voorbereiding komen veel verschillende situaties aan bod. Het gaat om hechting en gedrag van het adoptiekind. Het is schrijnend om te lezen dat sommige adoptiekinderen in het land van herkomst bijna gedrild zijn….zo erg zelfs dat ze bang zijn om een fout te maken.

In de tekst is ook te lezen dat in sommige tehuizen de kinderen wijsgemaakt wordt dat, wanneer ze zich niet gedragen bij hun adoptieouders, ze worden verlaten of worden teruggegeven. Dat doet iets met me, ondanks dat we nog geen ouders zijn. Je kunt je niet voorstellen dat je zoiets tegen je kind zegt, toch? En al helemaal niet als je je bedenkt dat een adoptiekind al een flinke geschiedenis heeft.

In vervolg op de eerste bijeenkomst hebben we ook informatie aangevraagd bij de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS). De NAS is een van de vergunninghouders in Nederland en enkel vergunninghouders zijn gerechtigd te bemiddelen in adoptie. We hebben diverse informatiefolders van hen ontvangen en hebben ook een aanvraagformulier ingevuld voor een oriënterend gesprek. Dit laatste is goed om inzicht te krijgen in dat wat de NAS voor ons kan betekenen. Daarnaast kan zij ons aangeven hoe de landen bijvoorbeeld staan ten opzichte van mijn ziekte. De prognose van mijn ziekte is goed en niet levensbedreigend, tóch is er een (kleine) mogelijkheid dat een contactland er anders tegenover staat.

We merken overigens dat ons blog behoorlijk ‘leeft’ en we krijgen hartverwarmende reacties van mensen die dicht bij ons staan, maar ook van mensen die verder van ons af staan. Dit zijn niet alleen digitale reacties, maar ook persoonlijke (face-to-face) reacties. Het doet ons goed dat jullie zo meeleven, dank daarvoor!

Ons volgende blog publiceren we na de tweede bijeenkomst.