De uiteenspatting van onze droom heeft een klein beetje kunnen bezinken. Ik zeg bewust ‘een klein beetje’, omdat het niet van de een op de andere dag uit je hoofd is. Sterker nog, het gaat nog steeds door m’n hoofd.

We hebben samen gekeken naar het ‘hoe nu verder?!’ Met z’n tweeën of toch als gezin. Adoptie kwam ter sprake. Hoe zou dat zijn? Zijn wij daar het juiste stel voor? Samen hebben we de knoop doorgehakt; wij gaan ervoor! Wij hebben zoveel liefde te geven, een of twee kindjes zijn meer dan welkom bij ons.

Op 2 juli 2017 hebben we dan ook onze aanvraag voor adoptie op de bus gedaan. Dit is enkel een aanvraag waarmee je kenbaar maakt het proces te willen starten.

Op 12 juli 2017 kregen wij vervolgens een bevestiging van onze aanvraag en het toegewezen BKA-nummer. Hierbij zijn we direct uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 18 juli 2017. We wisten dat het een algemene voorlichtingsbijeenkomst betrof en waren erg benieuwd.

Met gezonde spanning, zoals je ook wel voelde bij je eerste schooldag of je eerste werkdag, kwamen we aan op de locatie. De groep die aanwezig was tijdens de voorlichtingsbijeenkomst, was niet heel groot. Dat neemt echter niet weg dat er jaarlijks ontzettend veel aanvragen worden gedaan voor adoptie. Er is vanuit de overheid echter wel besloten om de voorlichting in kleine groepen plaats te laten vinden, wat ook wel prettig is.

Tijdens de bijeenkomst zijn we in vogelvlucht geïnformeerd over de stappen die je als aanvrager moet doorlopen. Er is ook beeldmateriaal vertoond van kinderen in tehuizen, geloof me… dit zijn hartverscheurende beelden. Veel kinderen, weinig verzorgers/begeleiders en een kleine ‘leefruimte’. Dat moet toch anders kunnen? Overigens was wel heel duidelijk te zien dat de kinderen met liefde verzorgd worden door de verzorgers/begeleiders. Wellicht denk je nu: Maar als er zoveel kinderen zijn in tehuizen, hoeft de adoptieprocedure toch niet zo lang te duren? Helaas is het anders….Sommige kinderen in de tehuizen zijn niet ter adoptie afgestaan, maar zijn daar voor een bepaalde periode geplaatst. De reden daarvoor is bijvoorbeeld dat de ouders hebben aangegeven ze tijdelijk niet te kunnen verzorgen.

De informatie aan het einde van de bijeenkomst had betrekking op het vervolg of eigenlijk het begin, de daadwerkelijke start van de hele procedure. Deze informatie had betrekking op het volgen van facultatieve en wettelijk verplichte bijeenkomsten. De laatstgenoemde bijeenkomsten betreft een vijftal bijeenkomsten, welke gepland zijn in één kwartaal. Dit kwartaal is afhankelijk van het BKA-nummer en daarnaast ook nog eens van het aantal aanvragers dat het betreffende kwartaal de wettelijk verplichte bijeenkomsten, vanuit de regels en restricties van de overheid mag volgen. Aan het einde van de informatiebijeenkomst wisten we dat dit voor ons neer ging komen op het 3e kwartaal van 2018 (augustus tot en met oktober).

Nadat we besloten hadden dat we dit traject door willen zetten, hebben we een invulboek gekocht. Een invulboek voor zwangeren is behoorlijk gemakkelijk te verkrijgen in allerlei soorten en maten. Voor adoptietrajecten is een dergelijk boek niet vanzelfsprekend en ook niet gemakkelijk te vinden. We waren dan ook erg blij dat we een invulboek hebben gevonden, welke speciaal voor een adoptietraject is. Dit boek, genaamd wereldwonder, geeft ons de mogelijkheid een stukje ‘geschiedenis’  op te bouwen voor ons kindje en/of onze kinderen.

Augustus… Zo ver weg, maar ook zo dichtbij.